Hướng dẫn sử dụng

MÁY NƯỚC NÓNG TỨC THỜI ĐƠN ĐIỂM
>> Loại COMFORT
>> Loại ENJOY
>> Loại HAPPY
MÁY NƯỚC NÓNG TỨC THỜI ĐA ĐIỂM
>> Loại MULTI MEC
>> Loại MULTI TEC

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
>> Loại SOLAR ECO